• Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego

  • Inwentaryzacje przyrodnicze

  • Monitoring przyrodniczy

Michał Sierakowski

Biolog (specjalność : biologia stosowana), Absolwent Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, student studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym - "Ekoznawca", Ekspert przyrodniczy (botanik i ornitolog) na potrzeby programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Zdobyta wiedza w zakresie rozpoznawania, biologii i ekologii chronionych gatunków oraz ich siedlisk, podparta zebranym doświadczeniem podczas pracy nad monitoringiem przyrodniczym w Stobrawskim Parku Krajobrazowym pozwala na rzetelne prowadzenie badań terenowych oraz sporządzania opracowań przyrodniczych.


Ekspertyzy

Ekspertyzy przyrodnicze, są dokumentami potrzebnymi do otrzymania dopłat z tytułu gniazdowania na działce jednego lub kilku z 10-ciu gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i...

Monitoring

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest...

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Może dotyczyć przyrody ożywionej jak i...